Onderzoek naar de resten van de Sluis

Op 26 maart 2021 is er klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier. Het onderzoek was gericht op de resten van de sluis die het Sluiskwartier zijn naam gaf.

Direct onder de oppervlakte werden de resten van de sluis grotendeels intact teruggevonden. De resten zijn gedocumenteerd en daarna direct weer afgedekt. De kop van de sluis aan de zijde van de stadsgracht is ontgraven. De trappen aan weerszijden van de sluis zijn nog aanwezig. Ook de sleuf voor de schotbalken is nog intact. Zelfs de bevestigingspunten voor het aanmeren en de ogen voor de ophanging van de sluisdeur zijn nog aanwezig.

Op dit moment wordt het inrichtingsplan voor de openbare ruimte uitgewerkt waarin een mogelijke terugkeer van de sluis qua ontwerp en kosten wordt onderzocht.