Brinkgarage

Om permanent te voorzien in de parkeerbehoefte voor het centrum van de stad, is besloten om de Brinkgarage te behouden. Daarvoor is een renovatie van de garage nodig.

Ook maken we de entree gebruiksvriendelijker. Het bestemmingsplan voor het permanent maken, heeft dit voorjaar ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingediend. Het plan is ongewijzigd door het college vastgesteld en in augustus 2021 definitief geworden.

We zijn op dit moment bezig met het selecteren van een aannemer voor de verbouwing. Na een periode van voorbereiding begint de aannemer in het 2e kwartaal van 2022 met de werkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot oktober 2022. Bekijk het ontwerp voor de renovatie van de Brinkgarage.