Ontwerp CHW-wijzigingsplan Brinkgarage ter inzage

De bouw van de Brinkgarage is in het verleden met een tijdelijke vergunning mogelijk gemaakt. Om te voorzien in de parkeerbehoefte voor het centrum van de stad, is besloten om de garage permanent te behouden. Hiervoor is het nodig om het CHW-(Crisis & herstelwet) bestemmingsplan te wijzigen.

Het college van B&W heeft op 9 maart 2021 ingestemd met het ontwerp en het ter inzage leggen van het ontwerp CHW wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan gaat over de garage zelf en niet over de toegangsweg naar de garage. Voorlopig gebeurt dat nog via Emmastraat/Sluisstraat.

Het plan ligt vanaf 18 maart 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen alle belanghebbenden zienswijzen indienen op het plan om de garage permanent te behouden. Op www.deventer.nl/bestemmingsplanprocedure kunt u het ontwerp CHW-wijzigingsplan bekijken. Ook leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.