Nieuws

Lees het nieuws rond het Sluiskwartier.

Uitnodiging

De komende jaren, van 2022 tot 2025, knapt de gemeente het Sluiskwartier op. Karakteristieke panden worden in ere hersteld en andere worden gesloopt en nieuw gebouwd.

Onderzoek naar de resten van de Sluis

Op 26 maart 2021 is er klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier. Het onderzoek was gericht op de resten van de sluis die het Sluiskwartier zijn naam gaf.

Brinkgarage

Om permanent te voorzien in de parkeerbehoefte voor het centrum van de stad, is besloten om de Brinkgarage te behouden. Daarvoor is een renovatie van de garage nodig.

Van ontwikkelplan naar stedenbouwkundig ontwerp en (ontwerp) bestemmingsplan

Het ontwikkelplan Sluiskwartier is op 7 oktober 2020, na verschillende momenten van afstemming, vastgesteld door de gemeenteraad.

Resten sluis blootgelegd in Sluiskwartier

Op 26 maart 2021 is er klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier. Het onderzoek was gericht op de resten van de sluis die het Sluiskwartier zijn naam gaf. Direct onder de oppervlakte werden de resten van de sluis grotendeels intact teruggevonden. De resten zijn gedocumenteerd en daarna direct weer afgedekt.

Onderzoek naar resten van het sluisje

Sluiskwartier heeft zijn naam te danken aan de schutsluis die tot begin jaren 50 van de vorige eeuw de verbinding vormde tussen de IJssel en de zijtak van het Overijssels kanaal naar Raalte.

Ontwerp CHW-wijzigingsplan Brinkgarage ter inzage

De bouw van de Brinkgarage is in het verleden met een tijdelijke vergunning mogelijk gemaakt. Om te voorzien in de parkeerbehoefte voor het centrum van de stad, is besloten om de garage permanent te behouden. Hiervoor is het nodig om het CHW-(Crisis & herstelwet) bestemmingsplan te wijzigen.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Sluiskwartier de enquĂȘte en de cijfers 09 maart 2021 om 15:52