Nieuws

Lees het nieuws rond het Sluiskwartier.

Resten sluis blootgelegd in Sluiskwartier

Op 26 maart 2021 is er klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier. Het onderzoek was gericht op de resten van de sluis die het Sluiskwartier zijn naam gaf. Direct onder de oppervlakte werden de resten van de sluis grotendeels intact teruggevonden. De resten zijn gedocumenteerd en daarna direct weer afgedekt.

Onderzoek naar resten van het sluisje

Sluiskwartier heeft zijn naam te danken aan de schutsluis die tot begin jaren 50 van de vorige eeuw de verbinding vormde tussen de IJssel en de zijtak van het Overijssels kanaal naar Raalte.

Ontwerp CHW-wijzigingsplan Brinkgarage ter inzage

De bouw van de Brinkgarage is in het verleden met een tijdelijke vergunning mogelijk gemaakt. Om te voorzien in de parkeerbehoefte voor het centrum van de stad, is besloten om de garage permanent te behouden. Hiervoor is het nodig om het CHW-(Crisis & herstelwet) bestemmingsplan te wijzigen.

Sluiskwartier de enquête en de cijfers

In januari 2021 is er een enquête gehouden onder de bewoners Raambuurt.