Logo Sluiskwartier

Vragen en antwoorden Informatieavond 7 december Sluiskwartier

 • Vragen en antwoorden

  Ontsluiting Brinkgarage, Waar is het fietspad enkel- en waar is het dubbelzijdig?

  Het behoud van de Brinkgarage is besloten op 30 mei 2017 het Scenario ‘Behoud & Nieuwbouw’. De uitwerking van dit scenario met een ontsluiting van de Brinkgarage vanaf het Pothoofd, is in verschillende momenten van overleg met bewoners en partners vastgesteld door het College en Raad op 7 oktober 2020 in het ‘Ontwikkelplan Sluiskwartier’.

  Er heeft een vervolg onderzoek plaatsgevonden naar de ontsluiting vanaf het Pothoofd.

  Binnen de huidige fietsstructuur past de variant met de 1-richtingsfietspaden het beste  op de onderdelen (fietsstructuur, doorstroming, veiligheid/ zicht en inpasbaarheid).

  Het deel van het fietspad vanaf de Mr. H.F. de Boerlaan is dubbelzijdig en is vanaf  huisnummer 305, aan Sluiskwartierzijde, enkelzijdig en dat blijft ook zo in dit ontwerp.

  Wanneer ligt het bestemmingsplan ter inzage en hoe snel moet ik als tijdelijke bewoner het huis uit?

  Het bestemmingsplan komt (naar verwachting) in januari in het College. Daarna ligt het

  zes weken ter inzage. We informeren bewoners en partners wanneer het bestemmingsplan ter inzage ligt.

  Na de inzageperiode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt

  voorzien in een zogenaamde “reactienota”, waarin mogelijk het bestemmingsplan op onderdelen wordt aangepast. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.  We verwachten dat het voor de zomer kan worden vastgesteld. Vervolgens wordt een deel van de panden gesloopt en gaat een deel in de verkoop. De bewoners die een tijdelijk huurcontract hebben raden we aan begin 2022 naar een andere woning te zoeken zodat zij rond de zomer kunnen verhuizen.

  Kan de presentatie van de informatieavond met ons gedeeld worden?

  Het bestemmingsplan wordt (naar verwachting) in januari besproken in het College. Daarna maken we de presentatie en het filmpje die getoond zijn tijdens de informatieavond openbaar en plaatsen we deze op de website van Sluiskwartier.

  In de visuele verbeelding ontbreken de 2 woonboten. En bij het sluisje staan nu heel veel bomen, wat gebeurt daarmee?

  De woonboten blijven op dezelfde plek liggen.

  De bomen die nu bij het oude sluisje staan worden onderzocht volgens de richtlijnen van de Bomen Effect Analyse(BEA) om te kijken of ze gezond genoeg zijn en blijven. Hoe de inrichting er precies uit gaat zien, wordt bepaald in het inrichtingsplan, dat is nu nog niet definitief gemaakt. Dit inrichtingsplan delen we met de omwonenden.

  Hoe is straks de verdeling koop- en (sociale) huurwoningen?

  Wat er precies aan koop en huur komt is nu nog niet te zeggen. Per plot zijn er richtlijnen uitgewerkt:

  Plot 1: Panoramaflat, hier wijzigt indeling niet

  Plot 2: Nieuwbouw van 16 sociale huurwoningen

  Plot 3 en 4: Renovatie en indeling in appartementen. Nieuwe eigenaar bepaalt of dit koop of huur wordt. Naar verwachting 1 woonhuis en 11 appartementen

  Plot 5: Nieuwbouw van 4 appartementen (2 aan het Pothoofd en 2 aan Stedelijk Erf)

  Plot 6: Renovatie. Vernieuwende woonvorm, met b.v. een gemeenschappelijke ruimte.

  Plot 7: Nieuwbouw. Vernieuwende woonvorm, met b.v. een gemeenschappelijke ruimte. Plot 6 en plot 7 samen komen naar verwachting 1 woonhuis en 24 appartementen.

  Plot 8: Renovatie van 4 woonhuizen

  Plot 9: Nieuwbouw. Particuliere kavels voor 2 woonhuizen

  Plot 10: Ten Zijthoff gebouw – Maatschappelijke functie in combinatie met Horeca 2B (geen openingstijden in de nacht, lunchroom, restaurant, koffiebar, bistro en / of een hotel komen.

  Bewoners uit de Raambuurt kunnen nu parkeren (met vergunning) in het Sluiskwartier. Hoe gaan jullie dit compenseren als dit straks niet meer mogelijk is?

  De ontwikkeling van het Sluiskwartier is gebiedsgericht, De Parkeerbalans sluit hierop aan. Voordeel hiervan is dat uitwisseling van gebruik van parkeerplaatsen kan worden bereikt tussen de verschillende functies. Als iedere locatie apart zou worden beoordeeld, zou dit niet kunnen en wordt daardoor meer ruimte voor parkeren gevraagd dan op basis van de voorschriften mogelijk is. Deventer stelt parkeereisen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Per functie (wonen, bedrijvigheid en dergelijke) is de parkeereis voor elke plot bepaald.

  De parkeerbehoefte voor deze plots dient op de aanwezige parkeerruimte van de betreffende plots te worden afgewikkeld.

   

  In het gebied is tenslotte rekening gehouden met 6 parkeerplaatsen als ‘overloop’ vanuit de bestaande Raambuurt op het daarvoor maatgevende moment (de nacht). Deze 6 extra parkeerplekken voor vergunninghouders komen in de Sluisstraat. In totaal komen hier nu

  12 haaksparkeerplekken.

   

  Voor het hele plan geldt dat parkeergarage Brink geen onderdeel is van de parkeerbalans, maar dat deze bij incidentele pieken wel een rol zal spelen bij de opvang van de parkeerbehoefte.

   

  Er is op verzoek van de Raambuurtvereniging een parkeermonitor uitgevoerd en daaruit bleek dat er meer dan 6 extra parkeerplekken nodig zijn.

  Bij het reguliere overleg Parkeren / Raambuurt zal dit onderdeel op de agenda geplaatst worden.

  Op de impressiebeelden staat heel weinig beplanting bij de sluis. In de huidige situatie is daar veel groen en dat scheelt in geluidsoverlast . Dit willen we graag zo houden. Hoe is dat straks?

  In het inrichtingsplan wordt nog bepaald hoe het openbaar groen er uit ziet. We gaan goed kijken hoe we deze wens in kunnen passen.

  Hoe hoog worden de gebouwen en is er een maximale bouwhoogte?

  De hoogtes variëren per gebouw (plot). Aan Pothoofdzijde zijn de hoogtes 3 of 4 verdiepingen. Aan het stedelijk erfzijde kan het tot maximaal 5 verdiepingen. Per plot is een minimum en een maximum bepaald.

  De nieuwbouw bij het Ten Zijthoff gebouw is maximaal 5,5 verdieping. In de impressies zijn steeds de maximale bouwhoogtes ingetekend.

  Wat is het verschil tussen horeca categorie 2A en 2B?

  Categorie 2A staat opening van delen van de nacht toe (DAVO heeft categorie 2A).

  Categorie 2B heeft geen openingsmogelijkheden in de nacht. Hier kan bijvoorbeeld een lunchroom, restaurant, koffiebar, bistro en / of een hotel komen, in combinatie met een maatschappelijk functie.

  In de Sluisstraat komt haaksparkeren. Wordt de straat hiervoor verbreed?

  De straat wordt niet verbreed. Wel vervalt het voetpad aan Sluiskwartierzijde zodat de straat even breed kan blijven.

  Omdat er nog een project loopt in de Raambuurt,  nieuwbouw op het Senzoraterrein, wordt de definitieve inrichting van de Sluisstraat later bepaald . De bewoners worden hier bij betrokken.

  Hoe ziet de invulling van het Ten Zijthoff gebouw er uit?

  Het gebouw leent zich voor een maatschappelijke invulling in combinatie met horeca 2B (lunchroom, restaurant, koffiebar, bistro en / of een hotel komen).

  Komt er ook ruimte voor fietsparkeren en elektrische oplaadpalen?

  Het beleid van de gemeente Deventer is hierin bepalend. Daar wordt zeker invulling aan gegeven en wordt verder uitgewerkt in het inrichtingsplan.